ξαναγυρίζω

ξαναγυρίζω
ξαναγυρίζω και ξαναγυρνώ ξαναγύρισα
1. μτβ., γυρίζω, περιστρέφω κάτι άλλη μια φορά: Ξαναγύρισα τον τροχό. – Ξαναγύρισα την ανέμη.
2. αμτβ., γυρίζω πάλι, επιστρέφω, έρχομαι πίσω, επανέρχομαι: Τύχη που κλότσησες δεν ξαναγυρίζει (παροιμ.).
3. αντιστρέφω, αναποδογυρίζω, κάνω το πάνω κάτω, το μέσα έξω: Ξαναγύρισα το σεντόνι.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ξαναγυρίζω — (Μ ξαναγυρίζω) 1. επανέρχομαι, επιστρέφω, επανακάμπτω, γυρίζω πάλι 2. δίνω κάτι πίσω για άλλη μία φορά, ξαναφέρνω κάτι πίσω νεοελλ. 1. αλλάζω γνώμη, υπαναχωρώ 2. περιστρέφω κάτι ξανά 3. βάζω ανάποδα, αντιστρέφω («ξαναγύρισε το σεντόνι») μσν. μέσ …   Dictionary of Greek

  • επανακάμπτω — (AM ἐπανακάμπτω) 1. επανέρχομαι, επιστρέφω, ξαναγυρίζω 2. ξαναφέρνω στο νου πάλι, θυμίζω μσν. ξαναγυρίζω στα παλιά. [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ανα κάμπτω «στρέφω προς τα πίσω»] …   Dictionary of Greek

  • επαναστρέφω — (Α ἐπαναστρέφω) [στρέφω] (αμτβ.) επανέρχομαι, γυρίζω πίσω, επιστρέφω νεοελλ. στρέφω κάτι προς τα πίσω, τό ξαναγυρίζω μσν. 1. (για ομιλία) επανέρχομαι 2. (για καιρό) έχω γυρίσματα, ξαναγυρίζω αρχ. μσν. (για ποταμό) επιστρέφω, αλλάζω διεύθυνση τής… …   Dictionary of Greek

  • άπειμι — (I) ἄπειμι (AM) [ειμί] 1. βρίσκομαι μακριά από κάπου 2. δεν παρευρίσκομαι κάπου, είμαι απών 3. λείπω ή δεν συνυπολογίζομαι 4. (η ευκτ.) ἀπείη ὃ μὴ γένοιτο 5. η μετοχή ενεστ. (απών, απούσα, απόν αρχ. μσν., ἀπών, ἀποῡσα, ἀπόν) αυτός που απουσιάζει …   Dictionary of Greek

  • αναθέω — ἀναθέω (Α) 1. τρέχω προς τα επάνω, αναρριχώμαι, σκαρφαλώνω 2. (για φυτά) ξαναβλασταίνω 3. ανατρέχω, τρέχω προς τα πίσω, ξαναγυρίζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀνα * + θέω] …   Dictionary of Greek

  • ανακάμπτω — (Α ἀνακάμπτω) 1. κάμπτω, λυγίζω, στρέφω κάτι προς τα επάνω ή προς τα πίσω 2. επιστρέφω, επανέρχομαι, ξαναγυρίζω (στα αρχ. και μέσ.) νεοελλ. παρακάμπτω αρχ. 1. κάνω κάτι να επιστρέψει, να γυρίσει πίσω 2. περπατώ πάνω κάτω 3. (στη Λογ.) αντιστρέφω… …   Dictionary of Greek

  • ανακυκλώ — (I) ἀνακυκλῶ, ( έω) (ΑΜ) μσν. παθ. ανανεώνομαι, αναζωπυρώνομαι αρχ. 1. περιστρέφω εκ νέου, στριφογυρίζω 2. στριφογυρίζω κάτι στο μυαλό μου, σκέπτομαι 3. (για λόγους) επαναλαμβάνω, λέω και ξαναλέω 4. επανέρχομαι, επιστρέφω σε προηγούμενη θέση ή… …   Dictionary of Greek

  • αναμετρώ — ( έω) (Α ἀναμετρῶ) (Ν και άω) 1. μετρώ εκ νέου, ξαναμετρώ 2. μετρώ, υπολογίζω προσεκτικά 3. εξετάζω προσεκτικά, σταθμίζω, υπολογίζω, εκτιμώ 4. φέρνω στον νου μου, ανασκοπώ, αναλογίζομαι νεοελλ. μεσ. διαγωνίζομαι, συναγωνίζομαι αρχ. Ι. ενεργ., 1.… …   Dictionary of Greek

  • απογυρίζω — (Μ ἀπογυρίζω) νεοελλ. 1. κάνω γύρο, βόλτα 2. μιλώ με κυκλογυρίσματα, με περιστροφές μσν. 1. ξαναγυρίζω, επιστρέφω 2. περιστρέφομαι, περιφέρομαι …   Dictionary of Greek

  • διαυλοδρομώ — διαυλοδρομῶ ( έω) (Α) 1. τρέχω τον δίαυλο, αγωνίζομαι στο αγώνισμα του διαύλου 2. ξαναγυρίζω στο σημείο εκκινήσεως, στην αφετηρία 3. επανέρχομαι, ανατρέχω νοερὰ («πάντων ἐπὶ ταῑς ἀρχαίαις διαυλοδρομούντων... εὺπραγίαις», Φίλων ο Ιουδαίος) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”